Sel-Vite ADE and Selenium Triple Strength

  • Size: 10kg

Vitamin A, D, E, & Selenium premix. Minimum nutrient levels: Selenium - 1000mg/kg, Vit A - 30,000,000IU/kg, Vit D - 3,750,000IU/kg, Vit E - 1,000UK/kg.

KVS
Sel-Vite ADE and Selenium Triple Strength KVS KVS 031-004