Deicer - Bucket Deicer

  • Watts: 250
  • Case Qty: 8

Bucket Deicer - 250 watts / 2A cast, submergible bucket deicer. For use in 5 gallon plastic buckets.

KVS
Deicer - Bucket Deicer KVS KVS 216-223