Small Female Tag - Button

By: Allflex
  • Size: 1 3/16" d
  • Pack Qty: 25

For use in all livestock species. Custom printing is available. Black print only. On black tags, laser print is grey.

KVS
Blue KVS KVS GSFBL00
Green KVS KVS GSFGR00
Magenta KVS KVS GSFMA00
Orange KVS KVS GSFOR00
Pink KVS KVS GSFPK00
Purple KVS KVS GSFPU00
Red KVS KVS GSFRE00
White KVS KVS GSFWH00
Yellow KVS KVS GSFYE00